Idea targów

Międzynarodowy charakter, transgraniczność, bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą oraz liberalizacja wymiany handlowej między Ukrainą a Unią Europejską stały się impulsem do podjęcia na tym obszarze organizacji imprez targowo-wystawienniczych.

Po co potrzebne są targi?

-Bez nich trudno byłoby się rozwijać. Targi w swej długiej historii przeszły drogę ewolucji. W każdej z epok, od średniowiecza, aż do początku XXI wieku, towarzyszą ludziom w poznawaniu nowych produktów, technologii, wspieraniu innowacyjności, budowaniu kontaktów międzyludzkich. Targi, które przyspieszyły rozwój Niemiec w XIX i XX wieku, różniły się od targów, które stymulują rozwój Azji oraz gospodarki globalnej. Nadal jednak pozostają instrumentem, który jest siłą napędową rozwoju gospodarczego. Nie można również zapomnieć o tym, że targi są instrumentem kształtowania wizerunku miejscowości, regionu, a nawet kraju.


Z uwagi na olbrzymi potencjał rozwoju sektora rolnego po obu stronach granicy, wynikający przede wszystkim z bogactwa zasobów ziemi rolnej, w tym unikatowej w skali świata wysokiej jakości czarnoziemów, adresatami Agro Targów Wschód są przedsiębiorcy rolni oraz producenci, dostawcy środków produkcji i usług branży rolniczej z Polski i Ukrainy.

Cel

Celem, który przyświeca organizatorom targów jest budowanie oddolnych więzi gospodarczych z sąsiednią Ukrainą.

Kontakty międzynarodowe

Podczas wystawy AGRITECHNICA 2017 w Hanoverze członek zespołu organizacyjnego Agro Targów Wschód Jakub Gradziuk spotkał się z prezydentem DLG Carlem-Albrechtem Bartmerem.

Korzystna lokalizacja

Tereny wystawowe znajdują się bezpośrednio przy węźle Przemyśl autostrady A4, w odległości 25 km od największego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec, znajdującego się na głównym szlaku komunikacyjnym łączącym kraje Europy Zachodniej z krajami Dalekiego Wschodu (Jedwabny Szlak).

zobacz również


o targach

O targach

Agro Targi Wschód to kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę prezentują producenci maszyn rolniczych, producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

czytaj
o targach

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z I edycji Agro Targów Wschód, która odbyła się 17-18 czerwca 2017 roku.

zobacz
o targach

Do pobrania

W tej zakładce znajdziecie wszystkie niezbędne pliki do pobrania: Regulamin targów, Regulamin pokazów, Formularz zgłoszeniowy dla wystawcy, Formularz zgłoszeniowy dla handlu drobnego, Gastronomia, Cennik.

przeglądaj