W Kijowie 25 września 2019 roku odbyła się konferencja. Tematem były polskie doświadczenia w funkcjonowaniu rynku gruntów rolnych. Organizatorami byli:
- Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy,
- Krajowe Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego Ukrainy,
- Stowarzyszenie Rolników i Prywatnych Właścicieli Ziemskich Ukrainy,
- Agro Targi Wschód- Polska.