Plan i Program IV Międzynarodowych Agro Targów Wschód 20 – 21 Czerwca 2020 jest w trakcie budowy