Plan III Międzynarodowych Agro Targów Wschód 8 – 9 czerwca 2019 r.

Program III Międzynarodowych Agro Targów Wschód 8 – 9 czerwca 2019 r.

  1. Targi rolne w dniach 8-9 czerwca 2019, godz. 9.00 – 18.00.
  2. 8 czerwca, godz. 11.00 – Oficjalne otwarcie Targów.
  3. Doradztwo dla rolników prowadzone będzie przez:
    Rządowe Agencje:
    - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR Warszawa),
    - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR Warszawa),
    - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS Warszawa),
    Państwowe Instytuty Badawcze:
    - Instytut Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach,
    - Instytut Zootechniki w Balicach k. Krakowa,
    - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
    - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
    - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,
    - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
    - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie,
    Wyższe Uczelnie Rolnicze,
    Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
  4. W namiocie seminaryjnym odbywać się będą seminaria dla rolników.
  5. Na polach pokazowych 8 i 9 czerwca odbywać się będą profesjonalne pokazy pracy maszyn rolniczych,
  6. Poletka pokazowe firm nasiennych.
  7. Pokazy zwierząt hodowlanych.
  8. Wystawa zabytkowych maszyn rolniczych,
  9. Konkursy wiedzy rolniczej – technicznej, sprawności zawodowej uczniów szkół rolniczych,
  10. Sektor kwiatów i roślin ozdobnych,
  11. I Ogólnopolskie Spotkanie Użytkowników Małych Traktorków Ogrodniczych
    - pokazy pracy traktorków z maszynami towarzyszącymi,
    - konkursy dla publiczności,
  12. Wiele innych atrakcji,
  13. Wieczór Wystawcy, 8 Czerwca, początek godz. 19.00, Dwór Kresowy w Radymnie.

Wydarzenia towarzyszące Agro Targom Wschód

  1. Pokazy nowoczesnych technologii przez Politechnikę Rzeszowską:
    - łazik marsjański,
    - drukarka 3D,
    - szybowiec,
    - bolid Formuła Student,
  2. Uniwersytet Rzeszowski pokazy robotów i stanowisko archeologiczne.
  3. Konkurs - promocja samorządów wiejskich – konkurs (atrakcyjne nagrody),
  4. Konkursy organizatora, w których nagrodami są wycieczki zagraniczne,
  5. Festiwal rękodzieła,
  6. Pokazy psów służbowych (policyjnych, Służby Ochrony Kolei, Straży Granicznej).
  7. Kowalstwo artystyczne – bicie monety targowej.
  8. Busowycieczki – zwiedzanie Przemyśla i okolic.
  9. Lunapark – miasteczko rozrywki, szeroka oferta na powierzchni ok. 0,6 ha.
  10. Pokazy sokolnicze (ptaków drapieżnych).
  11. Pokazy wojskowe:
    - 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – pokazy statyczne, będą prezentowane pojazdy wojskowe, wyposażenie,
    - 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – pokazy sprawnościowe żołnierzy WOT,
Program wydarzenia może ulec zmianie, która niezwłocznie będzie umieszczona na stronie internetowej targów.