Państwowe Instytuty Badawcze - aktywny udział w III Agro Targach Wschód:

  • Instytut Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach,
  • Instytut Zootechniki w Balicach,
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
  • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
  • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

  • Dyrektorzy instytutów tworzą Radę Programową Agro Targów Wschód. Jej przewodniczącym został prof. zw. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek, z IUNG w Puławach.