Organizator największych halowych targów techniki rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej na Agro Targach Wschód

.