Komis-aukcja maszyn rolniczych

24 kwietnia 2018

Komis-aukcja maszyn rolniczych

Komis aukcja maszyn rolniczych-budowlanych, ciągników.
Warunkiem udziału w aukcji jest wysłanie zgłoszenia z wpisem aukcja, podanie nazwy maszyny i powierzchni jaka potrzebna jest dla ustawienia maszyny lub pojazdu na którym znajduje się maszyna. Organizator odeśle zezwolenie wjazdu na sektor komisowo aukcyjny.
Ilość miejsc ograniczona.
Wskazany kontakt z orgranizatorem: tel. 604-750-443.
Organizator nie jest stroną w transakcjach kupna-sprzedaży. Nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

.